Productes CETIT 
Usuari  Clau  

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Benviguts al portal web
dedicat a l'exercici professional
Preguntes i respostes freqüents en el visat electrònic

 1. Preguntes i Respostes sobre el visat digital
  1. Què és el Visat electrònic o Digital? Consisteix a afegir la signatura electrònica i el Segell de Visat del Col·legi, a la signatura del col.legiat autor de document.
  2. És imprescindible la signatura electrònica del Col.legiat? Evidentment l'única manera, en l'actualitat, d'associar un projecte a un Col.legiat és que aquest ferm electrònicament els seus projectes.
  3. I si es tracta de diverses persones que realitzen diferents parts d'aquest projecte? El sistema permet acumular en un mateix document les signatures de diverses persones
  4. Tenen valor legal totes aquestes signatures? Des de Tardor de 1999 a Espanya hi ha una legislació que equipara la validesa legal de la signatura electrònica amb la manuscrita cal·ligràfica
  5. Es podria utilitzar un sistema de signatures basat en la Autoconfiança? Les firmes de Autoconfiança tenen validesa només en entorns tancats, amb certs requisits d'emissió, revocació i control. En general la signatura de Autoconfiança NO TÉ CAP VALOR LEGAL
  6. Quin valor legal té el segell inclòs en el Visat Digital? El segell és només una representació gràfica de la signatura del Col·legi, la veritable signatura és una signatura electrònica que es comprova utilitzant Adobe Acrobat o Adobe Acrobat Reader (gratuït). El segell només té sentit per a la impressió del document, perquè sigui similar a com es feien les signatures fins ara en paper.El seu valor legal és NUL.
  7. Quin tipus de treballs i a qui podem Visar amb aquesta tecnologia? Tots els treballs professionals.Projectes, Direccions d'Obra, Informes, Peritacions, etc. 
  8. Poden els col·legiats utilitzar qualsevol certificat per a la signatura en el Visat Digital? En principi el Col·legi només hauria d'admetre certificats reconeguts, de confiança i amb suport legal. És com intentar pagar en un restaurant en comptes de amb la VISA, amb el carnet de Col.legiat.
  9. En quin suport i format han de venir els treballs? Han de venir en format PDF, signat per el col.legiat autor del mateix amb la signatura que el Col.legi li ha proporcionat. Les primeres vegades podria realitzar-se en els ordinadors del Col·legi. 
  10. Perquè Adobe? Adobe Acrobat és un forma estàndard d'intercanvi de documents, molt difós que permet signatura INTERNA, el que vol dir que el propi document conté les firmes associades, registra els canvis i permet la seva comprovació posterior.
  11. Per què no és recomanable la signatura externa? La signatura externa, per fora de l'arxiu, té el problema que no és reconeguda de forma nativa per tova, no permet registrar els canvis ia més obliga a controlar sempre l'existència del fitxer original i la seva signatura. Amb la signatura interna, el mateix fitxer d'Acrobat conté la signatura i permet el seu seguiment. 
  12. Cal algun original en "paper"? Si el client no ho requereix no. 
  13. Com es tractaran les còpies?. Poden els clients fer còpies? Els clients o el col.legiat poden fer tantes còpies com vulguin, però no poden modificar el contingut. El que abans es cobrava per segellar còpies, ho podem fer per les petites reformes, que en no poder modificar inevitablement sorgiran. 
  14. Què requeriment d'equips és necessari per poder realitzar el visat digital en una oficina? Una pantalla gran per veure més còmodament.Un ordinador amb accés a internet.
  15. Com lliurem els projectes a l'Administració? El sistema de signatura basat en pdf, permet comprovació de la signatura mitjançant Acrobat Reader, de manera que qualsevol que disposi d'Acrobat Reader, pot descarregar de forma GRATUÏTA el plugin de comprovació de signatures. D'aquesta manera qualsevol, sense cost, podrà comprovar les signatures dels documents PDF. 
 2. Preguntes i Respostes sobre signatura electrònica
  1. Què és la signatura electrònica i per què serveix? La signatura electrònica d'un document consisteix en afegir al document que s'ha generat (per mitjans electrònics) la identificació única de qui és l'autor i d'altres característiques com ara data, no modificació, etc.
  2. Hi ha alguna legislació sobre signatura electrònica? Des de Tardor de 1999 a Espanya hi ha una legislació que equipara la validesa legal de la signatura electrònica amb la manuscrita cal · ligràfica
  3. Què és un algorisme hash? El sistema que permet trobar la "empremta dactilar d'un arxiu". És únic per a cada arxiu. 
  4. Què és una clau privada i una clau pública? El sistema pel qual es xifren les dades i permet després que un altre, amb la nostra clau pública els desxiframent. 
  5. Què és un certificat digital i totes les classes hi ha? Un identificador únic d'algú. És com un carnet de pertinença a alguna cosa, però en format digital. Hi ha diverses classes, l'estàndard és la X-509, Classe 3 
  6. Què és una autoritat de certificació (CA) i una Autoritat de Registre (RA)? Una CA és una entitat que té l'autoritat moral, legal o comercial per certificar alguna cosa sobre el que és competent. >La RA és l'oficina en què es realitzen els tràmits necessaris.
  7. Què és una CA corporativa? Una empresa pot certificar alguna cosa sobre els seus empleats, o una associació sobre els seus associats. Una corporació o empresa pot utilitzar certificats per identificar els seus empleats o associats. 
  8. Pot un Col.legi Professional ser una CA? SI, certifica que el Sr Fulano està capacitat per a dissenyar o construir certes coses. És una entitat de dret públic dedicada a això. >Ho és en el món real. Pot ser-ho en el món digital. 
  9. Com s'obté un certificat? Sol·licitant el DNIe 
  10. Caduquen els certificats? SI, en 2 anys o segons la data de caducitat del DNIe. 
  11. On es guarda la informació dels certificats emesos i el seu estat actual? A les bases de dades de la CA competent. 
  12. Què passa quan causa baixa un Col.legiat ? El sistema detecta el col·legiat verificant-lo amb una base de dades.
  13. Què poden signar els Col.legiats?. >Podem saber o controlar tot el que signen? Poden signar documents PDF, Office, Arxius en general o correus electrònics.
  14. Si revoquem un certificat, què passa amb els documents signats fins ara? Si en la data de la signatura el certificat era vàlid, els documents signats amb anterioritat a la revocació són vàlids.
 3. Preguntes i Respostes sobre l'aplicació CeVISAT
  1. Com se que el meu certificat ha caducat? En l'adobe el simptoma més comú es troba quan s'intenta signar un document i només et demana el PIN una vegada
  2. Es vàlida la signatura digital en una còpia impresa? Segons la llei de la signatura digital, la signatura perd la seva validesa quan canvia de medi.
  3. Quina es la limitació per arxiu a pujar al servidor? La limitació està establerta en 100MB.
  4. Es compatible amb exploradors que no siguin Internet Explorer? Per crear el CeVisat s'han seguit els estandards W3C, per tant es totalment compatible amb exploradors que incorporin aquests estandards
  5. Puc signar més d'una vegada un document? Si , però no es recomanable, ja que el Adobe Reader revoca cada signatura i això fa demorar la visualització del pdf
  6. Quins certificats puc utilitzar en l'aplicació? Ara es compatible amb el DNIe i el certificat de la FNMT
  7. Que és el CodiQR? El codi qr es un codi de barres diminesional que es fica en el segell de visat , si es llegit amb un lector de codis (mòbil), podrà obtenir la pàgina on trobara la còpia digital del document.
  8. Puc modificar una sol·licitud enviada? No, una vegada enviat, no es pot modificar.
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona ã 2009
Altres serveis del CETIT: www.ceformacio.cat | www.ceweb.cetit.cat | www.ceconveni.cetit.cat